Hizmet Sözleşmesi

 

HİZMET SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

Bu sözleşme Adalet, Manas Blv. Folkart Towers B Kule Kat:34 D:3408, 35530 Bayraklı/İzmir adresine mukim MUTU MEDYA – VACİT MUTU TC: 38068792216 (Bundan sonra kısaca MUTU MEDYA olarak anılacaktır)  ile diğer tarafta …………………………………………….…… adresinde mukim ……………………………………………………………firması adına ………………..…… TC: ……………………………. (Bundan sonra kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır.

 

MADDE 2 – KONU

2.1 İşbu sözleşme MÜŞTERİ’nin iletişim, tanıtım, reklam ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu web sitesi tasarımın MUTU MEDYA tarafından hazırlanması ve yayımlanması hizmetini kapsamaktadır.

2.2 Sözleşmeye konu web sitesinin yapılanacağı domain ………………………………………………………..‘dur.

 

MADDE 3 – MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 MÜŞTERİ, Web sitesine ait yönetici paneli veya yönetim programı olması durumunda site içeriğini kendisi oluşturmak ve bilgileri siteye eklemekle yükümlüdür. MUTU MEDYA ihtiyaç halinde MÜŞTERİ’ ye ücret karşılığında yönetici paneli ve içerik konularında teknik destek hizmeti sunabilir.

3.2 MÜŞTERİ, MUTU MEDYA tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının MUTU MEDYA’ya ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder.

3.3 MÜŞTERİ, Web sitesinde sunulan tüm yazı, resim vb. içeriğin kullanımının ve dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, MUTU MEDYA’yı hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

3.4 MÜŞTERİ, web sitesi yönetim şifrelerini istediği zaman teslim alabilecektir. Şifrelerin teslim edilmesinden itibaren bu şifrelerin üçünü kişilerin eline geçmesinden ve buna bağlı olarak ortaya çıkacak sorunlardan MUTU MEDYA sorumlu tutulamaz ve herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

 

MADDE 4 – MUTU MEDYA’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 MUTU MEDYA, MÜŞTERİ’ nin tanıtım, iletişim, tanıtım, reklam ve benzeri hizmetleri yürütebilmek için ihtiyaç duyduğu web sitesinin kurulumunu yaparak, internet ortamında yayına hazır hale getirmekle yükümlüdür.

4.2 MUTU MEDYA, MÜŞTERİ’ ye web sitesini en fazla 10 (on) gün içinde MÜŞTERİ’ ye çalışır olarak teslim edecektir.

4.3 MUTU MEDYA, MÜŞTERİ tarafından talep edilen ek özellikler için gerekli etüdü tamamladıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.

4.4 MUTU MEDYA, MÜŞTERİ’ ye web sitesi tasarımın tesliminden sonra en fazla 10(on) gün süre içinde basit değişiklikler ve düzenlemeler (komple tasarım ve kod – blok – div değişikliği gerektirmeyen düzeltmeler) için ek bir ücret almayacaktır.

4.5 MUTU MEDYA, web sitesinin kurulum için gerekli olan Domain(…………………………………………), Hosting ve SSL Güvenlik Sertifikasını sözleşme tarihinden itibaren1 yıl boyunca MÜŞTERİ’ ye ücretsiz sunacaktır.

4.6 MUTU MEDYA, MÜŞTERİ’ ye, kapsamlı olarak yönetim paneli kullanımı 1 defaya mahsus olarak ek ücret talep edilmeden anlatılacaktır (sisteme ürünlerin, kategorilerin, logoların, ayarların tanımlanması, vs.).

4.7 MUTU MEDYA, MÜŞTERİ’ nin isteği üzerine domaini adresini sözleşme tarihinden itibaren 1(bir) yıl içinde MÜŞTERİ ‘nin istediği kişi ya da kuruma transfer edecektir, bu işlemden doğacak ücretler MÜŞTERİ ’ye aittir.

 

MADDE 5 – ELEKTRONİK KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

5.1 Taraflar arasında ve tarafların yetkililerince yapılan e-posta, anlık mesaj ve faks gibi elektronik yazışma ve onay kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında kesin ve bağlayıcı delil olarak kabul edilmiştir.

 

MADDE 6 – HİZMET SÜRESİ VE BEDELİ

6.1 İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi 1(bir) yıl olarak belirlenmiştir, sözleşme bitiminden sonraki her 1 yıl için Domain, Hosting ve SSL Güvenlik Sertifikası yenileme ücreti MÜŞTERİ’ye faturalandırılacaktır.

6.2 Sözleşme süresi bitiminde uzatma işlemi yapılmaması nedeniyle doğabilecek bilgi, belge, veri, doküman gibi kayıplardan MUTU MEDYA sorumlu değildir. Sözleşme süresi bitiminde alan adı tescilinin iptal olması, durması veya başkası tarafından tescil edilmesinden MUTU MEDYA sorumlu tutulamaz.

6.3 Hizmet bedeli MUTU MEDYA tarafından sözleşme süresi için …………………… TL KDV dahil olarak belirlenmiştir.

6.4 MÜŞTERİ hizmet bedelinin 1/2’sini iş başlangıcında peşin olarak ödemediği takdirde işe başlanmayacaktır, geri kalan tutar ise iş tesliminden hemen sonra ödenecektir.

6.5 Ödemelerin yapılmaması durumunda, MUTU MEDYA taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya iptal etmek hakkına sahiptir.

 

Madde 7 – YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri ve icra Daireleri yetkilidir.

7 (yedi) maddeden ve 1 (bir) sayfadan oluşan işbu sözleşme ……/……/20… tarihinde 2 (İki) nüsha olarak düzenlenmiş olup, okunmuş ve imza altına alınmıştır.

MUTU MEDYA

[İmza/Kaşe]

 

MÜŞTERİ

[İmza/Kaşe]

Bizi Hemen Arayın